Zorunlu deprem sigortası neleri kapsar? Bina yıkılırsa DASK ödemesi ne kadar?

Lütfen Oy Kullanın

Türkiye’deki tüm konutlar için zorunlu deprem sigortası yaptırma şartı bulunuyor. Bir konutun alınıp satılması veya benzeri resmi işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle deprem sigortasının yaptırılmış olması gerekiyor. Vatandaşlar, halk arasında DASK olarak bilinen zorunlu deprem sigortasında belirli sigorta primleri ödeyerek evlerini sigortalatabiliyor. Depreme karşı sigorta kapsamında teminat altına alınan evlerde belirli ödemeler gerçekleştiriliyor. Zorunlu deprem sigortası, deprem durumunda hangi zararları karşılıyor? Yıkılan binalar için DASK ne kadar ödeme yapıyor?

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı

Zorunlu deprem sigortası bir binanın hemen hemen tüm bölümlerinde deprem nedeniyle meydana gelen zararları kapsıyor. DASK deprem kapsamı, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran duvarlar, bahçe ve istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının tamamlayıcı bölümleri içeriyor. Binaya ait bu alanlarda deprem sonrasında meydana gelen hasarlar için zorunlu deprem sigortası üzerinden ödemeler yapılıyor.

DASK Kapsamına Alınan Binalar Neler?

DASK Kapsamına Alınan Binalar Neler

Zorunlu deprem sigortası, Türkiye’deki tüm binaları kapsar. Bununla bazı özelliklere sahip binalar depreme karşı teminat altına alınmış olur. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete sahip taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilen binalar ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler kapsama alınır. Ayrıca bu binalardaki ticarethane, dükkan ve bürolar ile doğal afetten dolayı verilen krediyle inşa edilen meskenler DASK kapsamındadır. Kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tahsisi yapılmamış binalar ve tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri bu kapsama giriyor.

Zorunlu Deprem Sigortası Ne Kadar Ödeme Yapar?

DASJ her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa bağlı olarak belirlenen bir oranda teminat sağlar. Son güncelleme ile DASK azami teminat tutarı 640 bin TL olarak belirlendi. Depremde zarar gören binalara farklı hesaplama kriterleri baz alınarak yapılan ödemeler en fazla 640 bin TL olabilir. Teminat tutarı belirlenirken meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti esas alınır ancak bu maliyete arsa değeri katılmaz. Konutların büyüklüğü ve yapı tarzı, teminat tutarını değiştirse de 640 bin TL’yi aşamaz.

İntibak
intibak.com'un kurucusu, 23 yaşında banka ve sigortacılık mezunu genç blogger. İlgimi çeken ve ilginizi çekeceğini düşündüğüm konuları paylaşıyorum.

Yorum yapın