Korkunca Okunacak Dua

3.7/5 - (3 votes)

Korkunca Okunacak Dua

Korkunca okunacak dualar nelerdir, gece uyurken korkmamak için hangi dualar okunur, korku duası nedir gibi internet üzerinde birçok arama yapılmaktadır. Her insanda korku duygusu mevcut olduğundan her insan bazen hiç olmadık zamanlarda korkabilir. Bu durumda ise elinden bir şey gelmediğinden bir dua okuyarak zihnini rahatlatarak o korkuyu aşmaya çalışır. Korku anında korkuyu yenmeye çalışmak da bir seçenekken Allah’a (C.C) dua etmek en önemli seçenektir. Yüce Allah’a korku anında dua ederek o korkuyu yenmek adına okunan duaları ise bu yazımızda sizler için vereceğiz. Ayrıca Peygamber Efendimiz Hz. Muhamed (s.a.v) de korku anında okunacak birçok duayı tavsiye etmiştir. Bu duaları da sizler için yazımızda belirteceğiz.

Korku Duası Okumak

Dinine bağlı, dini bütün insanların korktuklarında genel olarak Allah’a sığınarak dua etme gibi bir alışkanlıkları vardır. Bu tamamen dua ederek oluşan ve dua ederek hem o korkunun aşılabilir olunduğunu bildiğinden hem de dua etmenin verdiği o ruhsal rahatlıkla oluşan bir alışkanlıktır. Korku anında okunabilecek bir çok dua, ayet ve sureler vardır ancak korku anında okunması tavsiye edilen dua şudur:

Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati’ş-şeyetîni en yahdûrun. Hocaların, imamların ve alimlerin en çok önerdiği dua budur. Anlamı ise şöyle:

Allah’ın gazabına uğramaktan, O’nun cezasından, kullarının şerrinden ve bana gelmelerinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım.

Korkunca Okunacak Dua

Korkarken ve Endişeliyken Okunacak Diğer Dualar

İnsan denen varlık, korku anında ya da endişeli olduğu durumlarda bir panik moduna girer ve bu mod o kişi için kötü olarak adlandırılabilir. Çok doğal olarak bu kötü durumlardan uzaklaşmak ve içsel huzurun o güzel moduna girebilmek için de farklı yollar arar. Bu kötü duygudan uzaklaşmanın ve içsel huzura ulaşmanın en temel yolu hiç şüphesiz Allah’a dua etmek ve ona sığınmaktır. İçten, inanarak edilen her duadan sonra ruhsal olarak bir rahatlama hissedilebilir. Korkunca okunacak diğer dualar olarak Nas suresi, Felak Suresi, Fatiha Suresi ve Ayet-ül Kürsi okunacak dua olarak verilebilir. Özellikle geceleri uyurken içinizi bir korku kaplıyorsa eğer Felak ve Nas surelerini okuduktan sonra rahatça uyuyabilirsiniz. İşte Fatiha, Nas ve Felak Sureleri ve Ayet-ül Kürsi okunuşları:

Fatiha Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en’amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Fatiha Suresi herkesin bildiği bir sure olmasına rağmen Türkçe meali pek bilinmeyen bir suredir. Aslında her Müslümanın en azından Fatiha Suresi’nin anlamını bilmesi gerekmektedir. İşte Fatiha Suresi’nin meali:

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Hamd, Alemlerin Rabbi Rahman, Rahim Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Felak Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e’ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi’nin anlamı ise şöyle:

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

Nas Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm

Kul e’ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Nas Suresi’nin meali ise şöyle:

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. De ki: “Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!”7

Felak ve Nas Sureleri’nin Türkçe meallerini okuduğunuzda korku ya da endişe durumlarında okunduğunda ne kadar etkili olacağı da ayrıca görülmekte.

Ayet-ül Kürsi

Bismillahirrahmânirrahîm

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayet-ül Kürsi’nin fazileti ise çok büyüktür. Okunduğu eve şeytan girmez, o evde yapılan ya da o eve yapılacak büyüler tutmaz denir. Hatta sokağa çıkarken Ayet-ül Kürsi okunduğunda mermi bile geçirmez denir. Yatağa girildiğinde eğer ki Ayet-ül Kürsi okunursa o gece o kişi ne korku duygusuna kapılır ne de bela ona sirayet eder.

Birçok fazileti olan Ayet-ü Kürsi’nin Türkçe meali ise şöyle:

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Allah’dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, O’na bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Korkunca Okunacak Dua

Gece Yatmadan Önce Okunması Gereken Dualar

İnsanlar özellikle geceleri uyumadan önce zihni artık uykunun vereceği rahatlığa erişeceğinden birçok korku içeren şeyleri düşünebilir. Bu yüzden de gece korkusu oluşur. Geceleri uyumadan önce korku hissine kapılan birçok insan bulunmaktadır. Geceleri içsel huzura ulaşabilmek aynı zamanda çekilecek uykunun kalitesini de arttıracaktır. İslamiyette çok büyük bir öneme sahip olan duanın gece okunması da gece yatmadan önce yapılması uyumadan önce bünyeye sirayet eden korkuyu yenmekte büyük önem taşır. Peki geceleri uyumadan önce okunması gereken dualar nedir? Hangi dualar içsel huzura ulaştırır ve iyi bir uyku çekmeyi sağlar? İşte uyumadan önce okunması gereken dualar:

Hz. Ebubekir’in soyundan geldiği bilinen Şeyh Şihâbüddin Sühreverdi Hazretleri şöyle buyurdu. Eğer ki sabah uyanıldığında bu duayı kim 3 kere okursa Allah okuyan kişiyi yanmaktan, boğulmaktan ve ani ölümden korur. İşte o dua:

Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

Her türlü kötülük ve beladan koruyan dua:

“Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim” duasını üç defa okuyanlar her türlü musibetten korunur. Bu duayı okuyan her insan için “Gece büyük yangın olsa ve her odanın her yeri yansa, okuyan kişiye bir şey olmaz.” şeklinde denmektedir.

Bir diğer dua ise şöyledir:

Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati’ş-şeyetîni en yahdûrun. Bu dunanın Türkçe meail ise “Allah’ın gazabına uğramaktan, O’nun cezalarından, kullarının kötülüklerinden ve bu kötülüklerin bana sirayet etmesinden Allah’ın kelamına sığınırım.” anlamına gelmektedir.

KARABASAN GÖRENLERİN KORKUYU YENMEK İÇİN OKUMASI GEREKEN DUA

Karabasan görmek her insanda sıklığı belirsiz olmakla birlikte olası bir şeydir. Karabasan gördükten sonra insan fiziksel olarak kitlendikten sonra herhangi bir şekilde hareket edemediğinden sadece beynini kullanarak bir şeyleri düşünebilmektedir. Bu yüzden düşünce olarak bile aşağıda vereceğimiz duaları okumanız sizin için karabasan görme durumlarında etkili olacaktır. İşte o dualar:

  • “Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyan her kişi için şöyle buyrulur. “Bu duayı okuyan kimseler, kendilerini yerden kaldırıncaya kadar ona hiçbir şey zarar vermez.”
  • Hazreti Ömer’in soyundan geldiği bilinen bir alim olan İmam-ı Rabbani hazretleri cinden korunmak için ve korku duygusunun barındırıldığı durumlarda “Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim” okunmasını önerirdi.

Gök Gürültüsünün Korkusundan Korunmak İçin Okunması Gereken Dua

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) amcasının oğlu olan İbni Abbas Hazretleri, gök gürültüsünü işittikten sonra içini bir karanlık kaplayan kişilerin “Sübhanallahi yüsebbihür-ra’dü bihamdihi vel melaiketü min hifetihi vehüve alâ külli şey’in kadir” duasını okumasını önermiştir. Bu duayı okuyan kişilere yıldırım isabet etmez, korkusunu da içinden alacaktır.

İnsan Ölmeden 40 Gün Önceden Hisseder Mi? yazımız ilginizi çekebilir.

İntibak
intibak.com'un kurucusu, 23 yaşında banka ve sigortacılık mezunu genç blogger. İlgimi çeken ve ilginizi çekeceğini düşündüğüm konuları paylaşıyorum.

“Korkunca Okunacak Dua” üzerine bir yorum

Yorum yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu moversvip.com deneme bonusu veren stieler