Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Lütfen Oy Kullanın
Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua – Borç Duası – Borç Duası Oku – En Etkili Borç Duası

Borçtan kurtulmak için dua, borçtan kurtulmak için okunacak dua, en etkili borç duası gibi aramaları borç yükü çok fazla olan insanlar internet üzerinden aramaktalar. Borçtan kurtulmak için ise insanlar ilk akla gelen şey olan Allah’a (c.c) sığınarak borçtan kurtulma duası yapıyor. Rızıklarının artması ve borçtan en hızlı şekilde kurtulmak için inanarak ve gerçekten ihtiyacı olarak okunan duaları aşağıda sizler için derledik. Borçtan kurtulmak için okunacak dua ve borç duası olarak aşağıda bilgilendirdik.

2020 yılında ülkemize sirayet eden Covid19 hastalığının peşine ülkemizde maddi zorluklar baş göstermeye başladı. Pandemi süreci tüm dünyada azaldıktan sonra ise tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, ülkemizi de vurdu. Bu nedenle her şeyin fiyatı kat kat artmaya başladı. İnsanlar da geçinebilmek için borç alarak bir yerlere borçlandı ve sonucunda borç yükleri arttı. Çeşitli nedenler kaynaklı borçları artan ve zor zamanlar geçirmekte olan kişiler ise bu borçlarından doğal olarak kurtulmak istemekte.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunan Sureler

Kuran-ı Kerim’de borçtan kurtulmak ve sizi dünyevi zenginliğe ulaştırabilecek birçok ayet vardır. Ancak Vakıa Suresi, geçim sıkıntısı, fakirlik ve maddi zorluk gibi durumlardan uzaklaşmak isteyen herkesin ilk olarak okuduğu suredir. 96 ayetten oluşan Vakıa Suresi’ni her gün düzenli olarak okuyan kişilerin maddi durumlarında gözle görülür bir değişim olacaktır.

Hatta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Vakıa Suresi ile ilgili hadis- şerifleri de mevcuttur. Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (s.a.v.) “Her kim Vakıa Suresi’ni okursa, bu şahıs gafillerden değildir diye yazılacaktır.” şeklinde bir söylemi var iken bir rivayete göre ise “Her kim Vakıa Suresi’ni okursa, dara düşmez, sıkıntı çekmez, fakirleşmez.” Şeklinde bir söylemi olduğu dile getirilmiştir.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Borçtan Kurtulmak İçin Okunan Dualar

Türkçe Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik.”

Anlamı: “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.” (Malik, Dua, No: 495)

Türkçe Okunuşu: ” Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme ekfini bi-halalike an haramike ve eğnini bi fadlike ammen sivake.”

Anlamı: “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Allahım! Bana helâl rızık nasib ederek haramlardan koru! Lutfunla beni senden başkasına muhtaç etme!” (Tirmizî, Daavât 111)

Borçtan Kurtulma Duası

Türkçe Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahim. (Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşaü ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi’yedikel’hayr, inneke ala külli şey’in kadir.) Rahmened’dünya vel’ahireti tuğdihe men teşeü ve temneuhe men teşeü irhamnî rahmeten tuğninî bihe an rahmti men sivek.”

Anlamı: “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla. Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” Al-i İmran sûresi, 26) “Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)
Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Rızık Duası

Türkçe Okunuşu: “Rabbenaf’teh beynena ve beyne kavmina bilhakki ve ente hayru’l-fatihin.”

Anlamı: “…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89) âyetini duâ niyetiyle okumalıdır.

Türkçe Okunuşu: “Allahümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ hayral bâb.”

Anlamı: “Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç! Diye duâ etmelidir. Böylece inayet-i ilâhiyyeye nail olması umulur.”

Maddi Sıkıntılar İçin Okunacak Dua

Türkçe Okunuşu: “Allahumme kanni’ni bima razekteni ve barikli fihi ve ahlif ‘aleyye kulli ğaibetin-li bihayr.”

Anlamı: “Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hâkim, De’avât, No:1878)

Türkçe Okunuşu: “Allahummeğfirli verhamni vehdini ve ‘âfini verzukni.”

Anlamı: “Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, rızânı kazandıracak işler yaptır, bana âfiyet ve hayırlı rızık ver.” (Müslim, Zikir 35)

Türkçe Okunuşu: “Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ühhiret vela te’hira mâ ûccilet.”

Anlamı: “Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey Rabbim! Beni kazana razı kıl. Bana takdîr olunanı benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir olunanın ta’cilini, ta’cil olunanın da te’hirini istemeyeyim.” (Ali el-Müttâkî, no: 9323)

Peygamber Efendimizi Borçla İlgili Hadis-i Şerifleri

  • “Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez.” (Beyhakî, Şuab, II, 492)
  • Allâh Resûlü şöyle buyurdu: “Sizden biri, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin! Böyle yapmak, Allâh’ın, üzerinizdeki nîmetini küçük görmemeniz için gereklidir.” (Buhârî, Rikâk 30; Müslim, Zühd, 8; Tirmizî, Kıyâmet, 59)
  • “Rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin!” (Buhârî, Edeb 12, Büyûʻ 13; Müslim, Birr 20, 21)
  • Herhangi bir kulu, bütün tasa ve düşüncesini tek bir şeye (yani Rabbine) teksîf etmiş bir hâlde bulursanız, ona göklerin ve yerin rızkını garanti edin! Herhangi bir kulu da adâletle (istikâmetten ayrılmayarak) rızık ararken bulursanız, ona iyi davranın ve (yolunu) kolaylaştırın!..” (75 Kudsî Hadîs’in Tercüme ve Şerhi, Ebû Hüreyre)

En Etkili Bağlama Duası 2023 yazımız ilginizi çekebilir.

İntibak
intibak.com'un kurucusu, 23 yaşında banka ve sigortacılık mezunu genç blogger. İlgimi çeken ve ilginizi çekeceğini düşündüğüm konuları paylaşıyorum.

Yorum yapın

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu moversvip.com deneme bonusu veren stieler